Martyna Jazdon

Martyna Jazdon jest uczennicą klasy 3 o profilu mat-fiz-inf w I liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida. W Młodzieżowej Radzie Miasta pełni już drugą kadencję. Wcześniej obejmowała urząd w komisji rewizyjnej.