Kacper Słowik

Kacper jest uczniem Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy. Pełni tam stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jest aktywnym uczestnikiem debat oksfordzkich. Jego zainteresowania to ekonomia, prawo oraz sport. W Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy jest już drugą kadencję. W poprzedniej kadencji sprawował funkcję Przewodniczącego komisji do spraw prawnych i członka Komisji Rewizyjnej. 

Kontakt:

e-mail: k.slowwik@gmail.com

tel: +48 887 132 003