Maciej Majewski

Maciej jest uczniem 3 klasy Technikum Elektronicznego. W latach 2017-2019 był przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego. W 2017 roku jako przedstawiciel województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczył w XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Działacz społeczny na rzecz ochrony praw i godności ucznia.

 

telefon kontaktowy: 509 075 700

mail: maciej.majewski13@gmail.com