Program „Bydgoska Karta Młodzieży”, jako element polityki społecznej realizowanej przez Miasto Bydgoszcz, ma przede wszystkim na celu aktywizację społeczno-obywatelską młodzieży oraz promocję miejsc przyjaznych młodzieży. Poprzez działania zawarte w Programie upowszechniać się będzie koncepcję aktywnego życia młodego człowieka i jego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim.

Program skierowany jest do osób, które uczęszczają do bydgoskich szkół ponadpodstawowych. Program jest realizowany w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz innych obszarach oferowanych przez Partnerów. Program, jako element polityki społecznej realizowanej przez Miasto Bydgoszcz, ma przede wszystkim na celu aktywizację społeczną młodzieży oraz promocję miejsc przyjaznych dla młodych. Poprzez działania zawarte w Programie upowszechniać się będzie koncepcję aktywnego życia młodego człowieka i jego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim.