Monika Dymarkowska-Baron

Monika Dymarkowska-Baron - polonistka, nauczyciel języka polskiego jako obcego i oligofrenopedagog. Wielokrotnie była wybierana przez społeczność szkolną na opiekuna SU i rzecznika praw ucznia. Odkąd pracuje w szkole integracyjnej, mocno wierzy w słowa hymnu SP nr 12: "Jeden dzięki drugiemu biegłym w sztuce się staje,(... ) jeden dzięki drugiemu przeżyć coś może więcej". Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. Stąd też jej zaangażowanie w działalność MRMB.