Wniosek

Przeczytaj uważnie cały wniosek. Zapoznaj się i wydrukuj konieczny przy odbiorze karty plik znajdujący się pod przyciskiem ,,wyślij''.
Miejsce odbioru karty (tylko dla uczniów szkół nieprowadzonych przez Miasto Bydgoszcz)
Jestem uczniem klasy*
Wraz z odbiorem karty przedstawiam do wglądu*