Julita Szóstek

Pani Julita Szóstek jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym, w którym wiele lat była Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, z którym odnosiła wiele sukcesów. W grudniu 2017 roku została Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta.

telefon kontaktowy: 727 936 140

mail: jszostek6@gmail.com